За нас

Let’s play culture е проект на фондация Бюро култура (член на европейската мрежа за културна мобилност On the Move.) който събира на едно място информационни ресурси в областта на културния мениджмънт и креативната индустрия.

Сайтът е предназначен за българските мениджъри, организации и артисти, които търсят финансиране за своите проекти, възможности за партньорска подкрепа и професионално развитие, както и вдъхновение и полезна информация в тези процеси.

Идеята за тази платформа възникна от желанието ни да улесним и подпомогнем заетите в сектора в тяхната работа. Публикуваната на сайта информация е резултат от прецизната селекция на нашия екип и ще я актуализираме постоянно.

Проектът е част от едноименна платформа за подкрепа на българския културен мениджмънт, която ще развиваме и обогатяваме във времето в различни формати.