Текущи новини

Наръчник за културна мобилност до Китай

Манифест на Европейската културна фондация

Културният обмен между ЕС и Южна Корея

Наръчник за организиране на иновативни културни събития – горчивият опит

Допитване относно данъчното облагане и социално осигуряване на артистите в движение в ЕС

Допитване относно Столична програма „Култура“

Европейските градове и културната мобилност: тенденции и мерки за подкрепа

Наръчник за мобилност за културни журналисти и критици в Европа

Преговорите по Политиката за сближаване на ЕС след 2014 г. и мястото на културата в тях

Бюджетът на ЕС за култура е в опасност още в началото на преговорите между институциите

Доклад върху приноса на официалните европейски награди за култура на ЕК

Доклад „Как да стимулираме изграждането на нови публики“

Европейската програма за култура – оценка на структурирания диалог между ЕК и културния сектор в ЕС

Акцентите на Ирландското председателство на Съвета на ЕС и доколко културата е сред тях

Проучване относно нуждите и достъпа до финансиране на културните и творчески индустрии на ЕС

Работна група – България и биеналето във Венеция

Културата в ЕС в цифри

Анализ на финансирането от структурните фондове в областта на културата

Как ще се изразходват средствата за култура от ЕИП

Покана за участие в работна група за разработване на ОПРР 2014-2020 г

Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България за периода 2012 – 2015 г.

Дискусия върху културната стратегия на София

Отворена покана за коментари по културната Стратегия за развитие на София

Американският поглед върху европейската културна криза

продължава кампанията we are more

Развитие по писането на Национална културна стратегия

Покана за изработване на културна стратегия на София

Новата проекто-програма Creative Europe 2014-2020

Европа-Китай: културен компас

Покана за обсъждане на Националната стратегия за развитието на културата