Публични фондове

Столична програма Култура 2016

Трета сесия на програма Мобилност 2015, НФК

Финансова подкрепа за театрални фестивали

Финансова подкрепа за фестивали и конкурси в областта на музикалното и танцово изкуство

Програма Мобилност/ Национален фонд „Култура“, I сесия

Фонд за иновации в културата/ Програма „Европа“ на СО

Програма „Европа“ 2015 на Столична община

Столична програма Култура 2015

Фонд София Да

Програма Късометражно кино 2014, НФК

Програма Публики 2014/ Национален фонд Култура

Програма Мобилност, НФК, II сесия

Подкрепа за музикални и танцови проекти, 2014

Подкрепа за независими театрални продукции, 2014

Програма Критическа литература 2014/ Национален фонд Култура

Програма Дебюти 2014/ Национален фонд Култура

Програма Преводи 2014/ Национален фонд Култура

Подкрепа за фестивали в областта на професионалното театрално изкуство

Подкрепа за фестивали и конкурси в областта на музикалното и танцово изкуство

Фонд „Култура“ на Община Варна

Финансиране на танцови проекти на независими организации

Финансиране на театрални проекти на независими организации

Програма за културни контакти „Мобилност” – ІI сесия

Подкрепа за фестивали и конкурси в областта на професионалното музикално и танцово изкуство

Финансиране на фестивали в областта на професионалното театрално изкуство

Столична програма „Култура“, втора сесия за 2013г.

Програма Европа на Столична община

Програма „Варна – територия на творчеството”

Субсидия за читалища

Конкурсна сесия за финансиране на театрални спектакли с некомерсиална цел

Подкрепа за танцови спектакли с некомерсиална цел

Програма Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност

Програма Помощ за книгата

Програма Мобилност/ Национален фонд Култура