Други фондове и програми

ASEF Creative Networks 2015

Creative Encounters 2015: Cultural Partnerships between Asia and Europe

Idea Camp 2015

АртФотоФонд

Грантове за фотографи/ Фондация Отворено общество

Idea Camp 2014

Фонд за балканско изкуство и култура

Малка грантова схема на ЕИП за културни проекти

Стипендии на швейцарската програма за превод „Looren“

Програма Tandem / Shaml

Фондация Saison, Япония

Програма CHANGE OF SCENE

Програма Creativity + Technology = Enterprise

AKADEMIE SCHLOSS SOLITUDE RESIDENCY FELLOWSHIP, GERMANY

Berliner Künstlerprogramm Artists-in-Berlin Program

Подкрепа за уеб базирани арт проекти

Фонд за подкрепа на международното развитие на британски артисти

Wales Arts International

Фонд за подкрепа на книгата в Централна и Източна ЕВропа/CEEBP

Фондация Канон в Европа/ Canon Foundation in Europe

CEC ArtsLink Residencies

The Bertha BRITDOC Documentary Journalism Fund

Фондация Робърт Бош/ Robert Bosch Stiftung

Тръст за Гражданско общество в Централна и Източна Европа/ CEE Trust

Културконтакт Австрия/ КulturKontakt Austria

Фонд за документално кино на Института Сънданс/ Sundance Institute Documentary Fund

Японска фондация/ Japan Foundation

Фондация Елизабет Грийншийлдс/ Elizabeth Greenshields Foundation

Фондация Полак-Краснер/ The Pollock-Krasner Foundation

Про Хелвеция/ Pro Helvetia

Международна програма за куратори в Хелзинки

Фондация Александър Рейв/ Alexander Rave Foundation

Програма за превод на немска литература на Гьоте институт

Международна фондация за музика и изкуства/ The International Music and Art Foundation

Програма „Изкуство и култура” за подкрепа на социалното включване на ромите

Фондация Ерсте/ ERSTE Stiftung

Фонд Мондриан/ The Mondriaan Fund

Популяризиране на финландска литература/ Finnish Literature Exchange

Тръст за развитие и сътрудничество на страните от Черноморието

Европейска културна фондация/ European Cultural Foundation