Официални стратегии

Културните институции и достъпът до култура

Как стратегически да се използват програмите, финансирани от ЕС за насърчаване потенциала на културата

Споразумението за партньорство на България с Европейската комисия

Стратегия за разгръщане на пълния потенциал на културния и творческия сектор в ЕС

Подкрепа за творческите индустрии във Виена

Културната политика на Германия

Националната стратегия за развитието на културата