Политики

Наръчник за културна мобилност до Китай

Манифест на Европейската културна фондация

Културният обмен между ЕС и Южна Корея

Наръчник за организиране на иновативни културни събития – горчивият опит

Допитване относно данъчното облагане и социално осигуряване на артистите в движение в ЕС

Допитване относно Столична програма „Култура“

Европейските градове и културната мобилност: тенденции и мерки за подкрепа

Наръчник за мобилност за културни журналисти и критици в Европа

Достъп до културно предлагане и участие

Културните институции и достъпът до култура

Преговорите по Политиката за сближаване на ЕС след 2014 г. и мястото на културата в тях

Бюджетът на ЕС за култура е в опасност още в началото на преговорите между институциите

Доклад върху приноса на официалните европейски награди за култура на ЕК

Доклад „Как да стимулираме изграждането на нови публики“

Европейската програма за култура – оценка на структурирания диалог между ЕК и културния сектор в ЕС

Как стратегически да се използват програмите, финансирани от ЕС за насърчаване потенциала на културата

Споразумението за партньорство на България с Европейската комисия

Акцентите на Ирландското председателство на Съвета на ЕС и доколко културата е сред тях

Проучване относно нуждите и достъпа до финансиране на културните и творчески индустрии на ЕС

Работна група – България и биеналето във Венеция

Стратегия за разгръщане на пълния потенциал на културния и творческия сектор в ЕС

Културата в ЕС в цифри

Анализ на финансирането от структурните фондове в областта на културата

Как ще се изразходват средствата за култура от ЕИП

Подкрепа за творческите индустрии във Виена

Покана за участие в работна група за разработване на ОПРР 2014-2020 г

Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България за периода 2012 – 2015 г.

Дискусия върху културната стратегия на София

Отворена покана за коментари по културната Стратегия за развитие на София

Американският поглед върху европейската културна криза

Европа 2020

Културната политика на Германия

продължава кампанията we are more

Развитие по писането на Национална културна стратегия

Творчески индустрии

Културни индустрии

Покана за изработване на културна стратегия на София

Новата проекто-програма Creative Europe 2014-2020

Националната стратегия за развитието на културата

Европа-Китай: културен компас

Покана за обсъждане на Националната стратегия за развитието на културата