Подпрограма „Култура“ на Програма «Творческа Европа»

Приоритетите на подпрограма „Култура“ на програма „Творческа Европа 2014 – 2020″ на ЕК са укрепването на капацитета на сектора на културата и творчеството да извършва транснационална и международна дейност и насърчаването на транснационалното разпространение и мобилност. За да се постигнат приоритетите, определени в Регламента, подпрограма „Култура“ ще предоставя подкрепа по-специално за:

В схемите могат да участват оператори в сферата на културата, които са правни субекти поне от 2 години към датата на крайния срок за подаване на заявления и които са в състояние да докажат своето съществуване като юридически лица. Физическите лица не могат да кандидатстват за безвъзмездни средства.

За повече информация следете тук.

официален сайт: ec.europa.eu

 

13/12/13

виж още

Програми на ЕК

Подпрограма MEDIA на Програма „Творческа Европа“

Календар

ное 2017 Виж всички →

ПВСЧПСН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30