Финансова подкрепа за театрални фестивали

Министерство на културата обявява сесия за финансова подкрепа на фестивали в областта на професионалното театрално изкуство. Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.

Общата сума за финансиране на проекти е до 80 000 /осемдесет хиляди/ лева.

Формулярите за кандидатстване и условията за участие са публикувани на интернет страницата на Министерството на културата – www.mc.government.bg, в раздел Дирекции по изкуство и култура, Дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”, Направление „Театър”, Програми и проекти.

Документите се подават в деловодството на Министерството на културата в два екземпляра на хартиен носител и се изпращат по електронен път на имейл – mc.theatre@abv.bg.

Срокът за подаване на документи е 27 април 2015г.
За допълнителна информация на телефони – 94 00 883/802.

краен срок: 27 април 2015

официален сайт: mc.government.bg

9/04/15

виж още

Публични фондове

Столична програма Култура 2016

Трета сесия на програма Мобилност 2015, НФК

Календар

ное 2017 Виж всички →

ПВСЧПСН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30