Трета сесия на програма Мобилност 2015, НФК

Национален фонд „Култура” обявява IІI сесия на конкурс по програма за културни контакти „Мобилност”. Конкурсът е за финансиране на:

Трета сесия на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от началото на месец декември 2015 година до края на месец март 2016 г. включително.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15:00 ч. на 28.10.2015 г.

Документи за участие в конкурса се депозират лично или от упълномощен представител в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител (диск).

Документи за кандидатстване се приемат само от вторник до четвъртък между 11:00 и 15:00 ч. в стая 711 и 713 в Министерство на културата – гр. София, бул. „Ал.Стамболийски” № 17.

Формуляр за кандидатстване и подробни условия на програмата могат да бъдат намерени в електронен вид на Интернет страницата на Национален фонд „Култура”.

Формуляри, извън стандартния формат (*.doc, Документ на Microsoft Office Word 97-2003) на формуляра за кандидатстване, приложен в електронната версия на проекта, няма да бъдат разглеждани.

Кандидатури с липсващи и/или непълни документи на хартиената и/или електронната версия няма да бъдат разглеждани.

Не се приемат документи за участие в конкурса изпратени по поща, куриер, факс или e-mail както и документи, попълнени на ръка.

краен срок: 15:00 ч. на 28.10.2015 г.

официален сайт: ncf.bg

25/09/15

виж още

Публични фондове

Столична програма Култура 2016

Финансова подкрепа за театрални фестивали

Календар

ное 2017 Виж всички →

ПВСЧПСН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30