СО набира експерти за комисия по паметниците

Столична община обявява открита покана за експерти – членове на публичния регистър по реда на чл.14 и сл. от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община.

Предложения за членове на съвета могат да бъдат отправени в едномесечен срок от граждански организации, институции, научни и образователни структури, граждански инициативни комитети, клонове на международни организации и др., съгласно текста на чл.14 и сл. от Наредбата.

Предложенията трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Да са за изявени професионалисти в областта на историята, културологията, архитектурата, градоустройството, пластичните изкуства, изкуствознанието, туризма, социологията и др. области на познанието и изкуствата, имащи отношение към предмета на Наредбата.
2. Да имат значителен професионален опит на местно, национално и международно ниво.
3. Да познават националните и местни нормативи за културата, културното наследство и управлението на публичната среда
4. Да познават Столична община и публичната среда в нея.

Предложенията следва да съдържат:
1. Мотивирано предложение от предлагащата организация.
2. Дипломи и други документи, удостоверяващи професионалната квалификация и натрупания опит на експерта.
3. Биография на експерта.

Срок за изпращане на предложенията: едномесечен от датата на публикуване на настоящата покана. Адрес: гр. София 1000, пл.”Славейков” №4, eт.4, Дирекция „Култура”, Столична община, лице за контакт: Ивана Пасева – гл. експерт в дирекция „Култура”, тел. 02 986 22 78

Решението за състава на Регистъра по чл.14 ще бъде оповестено три седмици след изтичане на срока за подаване на предложенията.

краен срок: 27.09.2015

официален сайт: sofia.bg

28/08/15

виж още

Работа

Позиция за координатор проекти, Фондация „Отворени Изкуства“

Стажантска програма на Фондация „Отворени Изкуства“

Календар

ное 2017 Виж всички →

ПВСЧПСН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30