Партньори

Let’s play culture е част от Европейската мрежа за културна мобиност On the Move/ Let’s play culture is part of the European network for cultural mobility On the Move

 

През годините проектът получава подкрепата на различни партньори за развитие на отделни рубрики на сайта. Ако желаете да си партнираме, или искате да подкрепите платформата, можете да се свържете с Биляна Нешева на: info(at)culturedesk.com.

 

Фондация Next page, Проект Why Independent/ Next page foundation, Why Independent project

 

 

 

Национален фонд „Култура“, Финансова подкрепа за поддържане на рубрика „Съветник“/ National Fund „Culture“, Financial support for the development of „Adviser“ section

 

Гьоте-институт София, програмиране на уеб сайта/ Goethe-Institut Sofia, start of the web platform