Стратегическо управление, част 3 – ресурси

Някои специалисти приемат, че в процеса на формулиране на стратегия за управление, познанията и компетенциите на организацията са много по-важни от ситуацията в средата. Според концепцията за ресурсите и компетенциите, организациите трябва да изграждат стратегии на база на своите вътрешни силни страни, защото оцеляването на организацията в дългосрочен план зависи от тях. Специалисти в стратегическото управление, като Barney, Hamel, and Prahalad различават 4 типа организационни ресурси и компетенции:

С цел да се сложи ред в ресурсите, които биха били ценни за стратегията на организацията и които биха допринесли за нейните конкурентни способности, посочените компетенции и ресурси трябва да отговарят на няколко условия. Първо, те трябва да позволяват на организацията да използва всички налични възможности и да може да се справи със заплахите на външната среда. Второ, те трябва да са редки и трудни за копиране и пренасяне някъде другаде от конкуренцията.

Хората, които са в позицията да измислят стратегията на управление на организацията имат двойната задача да открият източниците за конкурентно предимство вътре в организацията и да я изградят чрез постонно развитие на ресурсите, които тя вече има. Според концепцията за стратегия, базирана на ресурси и компетенции само възоснова на това конкурентно предимство дадена организация може в дългосрочен план да измисли иновативни продукти или услуги за пазара и така да отговори на промените на средата по начин, който ще бъде благоприятен за нея.

Материалът се базира на книгата Strategies for Culture. Culture for Development, editor Martyna Sliva, 2011

Рубриката се поддържа с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“

12/06/13

виж още

Мениджмънт

Стратегическо управление, част 2 – анализ на средата

Стратегическо управление, част 1 – планиране и процес на взимане на решения

Календар

ное 2017 Виж всички →

ПВСЧПСН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30